Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld, Trotse Mama's is van oordeel dat de informatie een juiste weergave is van de feiten ten tijde van de publicatie van deze site. Echter kan Trotse Mama's niet garanderen dat de informatie juist en/of volledig is en blijft.
Door het gebruik van de website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze te hebben aanvaard. De informatie op deze site is bedoeld als algemene informatie en dient voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze site worden ontleend.
Trotse Mama's aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de site opgenomen informatie. Trotse Mama's is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van enig gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze site.

De foto's op deze website mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar Trotse Mama's de foto's voor willen gebruiken.
Alle deelnemers (vrouwen, locatie en ouders van het kindje op de foto) hebben toestemming gegeven aan Trotse Mama's om de foto's te mogen gebruiken voor de website/social media/flyers en advertenties.

Gebruik van deze site is voor eigen risico.